Gian Lận Ở Kiotviet: Đá Bill Đá Hóa Đơn

Đá bill, đá hóa đơn là thuật ngữ nhiều nhân viên thu ngân hay dùng để chỉ hành vi 1 bill tính tiền cho nhiều người, gian lận lấy tiền riêng. Gian lận ở Kiotviet bằng cách đá bill thực hiện dễ và phổ biến, nhiều thu ngân sử dụng.

Gian lận ở Kiotviet: Đá bill


Tình huống ví dụ là lúc 8:00 có 1 khách hàng gọi cafe sữa đá, 9:00 cũng có khách gọi tương tự. Nhân viên sẽ in tiếp hóa đơn lúc 8:00 kia để tính tiền cho khách lúc 9:00. Hóa đơn vẫn có, giờ in hóa đơn vẫn đúng, thức uống thì giống nhau, chỉ khác mỗi cái là tiền thu về túi thu ngân thay vì chủ quán vì phần mềm Kiot chỉ ghi nhận doanh thu cho chủ quán là 1 bill chứ không phải như thực tế là 2 bill.

Giải pháp để giải quyết vấn đề đá bill như sau:

- Quán in 2 liên, 1 liên khách giữ, 1 liên quán giữ. Khách thấy giờ có vấn đề có thể báo với chủ quán.

- Trên bill nên thiết lập giờ vào được ghi nhận vào hóa đơn thay cho chỉ ghi nhận giờ in hóa đơn. Khi nhân viên phục vụ đi thu tiền có thể quan sát thấy điều lạ thường là khách vào lâu quá vậy.

- Thiết lập chức năng in hóa đơn thì lưu luôn hóa đơn, để thu ngân không có cơ hội in lại hóa đơn. Khi lưu thì không thể in được nữa. Tuy nhiên giải pháp này làm cho việc xử lý nếu có sai sót khá phức tạp.

- Cách tốt nhất cũng vẫn nên là chọn mặt gửi vàng. Thay vì chọn thu ngân tinh ranh hãy dùng những bạn hiền lành, đáng tin.